Actualitat

PROGRAMA ECOVUL 2022

Xipnou, S.L. ha rebut una subvenció del Programa ECOVUL 2022 (LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació), per a la contractació indefinida i a jornada completa de persona/es desocupada/es pertanyents a determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, actuació susceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027 o qualsevol altre fons de la Unió Europea.
Exp. ECOVUL/2022/548/46